Menu
Your Cart

Tietosuojaseloste

KONETOIMI OY:n VERKKOKAUPAN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Konetoimi Oy (FI33555977) sekä verkkokauppa www.konetoimi.fi sitoutuu kunnioittamaan ja suojaamaan kaikkien asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa asiakkaille tavoistamme miten keräämme, käytämme sekä suojaamme asiakkaidemme henkilötietoja. Selosteesta selviää myös asiakkaan oikeudet sekä mahdollisuudet vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Konetoimi.fi verkkokauppa on Konetoimi Oy:n omistama verkkokauppa. Konetoimi.fi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää Konetoimi.fi verkkokaupan palveluja. Asiakkaan on mahdotonta käyttää www.konetoimi.fi verkkokauppaa ellei hän hyväksy henkilötietojensa käsittelyä. Asiakas pystyy ostamaan verkkokaupasta myös rekisteröitymättä verkkokaupan asiakkaaksi, mutta silti yrityksen on käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja sekä säilytettävä ne lain vaatima aika.

Rekisterin nimi

Konetoimi Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Konetoimi Oy, Konetoimi.fi verkkokaupan omistajan ominaisuudessa, Y-tunnus 3355597-7
Tietosuojavastaava / yhteyshenkilö Janne Sihvo,
Puhelin: 02 2546 600
Osoite: Nuppulantie 7-9, 20320 TURKU
Sähköposti: etunimi.sukunimi(ät)konetoimi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Konetoimi Oy, Konetoimi.fi verkkokaupan omistajana ja ylläpitäjänä käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia verkkokaupan toiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;
 • Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;
 • Liiketoiminnan kehittäminen;
 • Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen;
 • Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;
 • Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen; 

 

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilö luovuttaa verkkokauppaan rekisteröityessään itse nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä muut tilausten toimittamisen ja maksamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja antaa samalla suostumuksensa niiden käyttämiseen. Asiakas pystyy ostamaan verkkokaupasta myös rekisteröitymättä verkkokaupan asiakkaaksi, mutta silti yrityksen on käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja sekä säilytettävä ne lain vaatima aika.

Tietoja käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen ja tähän liittyvään yhteydenpitoon. Asiakkaan suostumuksella tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä.

Asiakkaan nimi, yhteystiedot ja ostojen sekä maksujen tiedot tallennetaan kirjanpitoa varten. Tietoihin on pääsy vain taloushallinnosta vastaavilla henkilöillä. Niitä käsittelee tarvittaessa myös tilitoimisto, joka on sopimuksella sidottu suojaamaan tiedot. Kirjanpitolain edellyttämiä tietoja säilytetään laissa edellytetyn ajan. Muut tiedot säilytetään kolmen vuoden ajan viimeisestä tapahtumasta.

 

Asiakasrekisteri huolletaan vähintään kerran vuodessa, jolloin myös asiakaskortit, joilla ei ole tapahtumia viimeisen kolmen (3) vuoden aikana poistetaan automaattisesti.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Verkkokaupan asiakkaiden henkilötietojen käsittely perustuu konetoimi.fi verkkokaupan ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, asiakassuhteeseen, palvelun käyttöön, verkkokaupan oikeuteen tietojen käyttämisestä, asiakkaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Konetoimi.fi asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka ylläpitävät verkkokaupan toimintaa. Rekisterin pitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:

 • asiakkaan perustiedot: nimi, yhteystiedot; postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnukset verkkokauppaan.
 • maksu- ja maksutapatiedot;
 • henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;
 • mahdollinen asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;
 • Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;
 • verkkokaupan käyttötiedot: mahdollisia kerättäviä tietoja ovat mm. ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut sekä verkkokäyttäytymisen ja verkkokaupan käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; kuten mm. verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Konetoimi.fi verkkokauppa luovuttaa asiakkaan välttämättömät tiedot maksunvälittäjälle, joka hoitaa asiakkaan maksutapahtuman verkkokaupassa.

Konetoimi.fi verkkokauppa luovuttaa asiakkaan välttämättömät tiedot rahdinkuljettajalle, joka hoitaa Konetoimi.fi verkkokaupan kuljetukset.

Konetoimi.fi käyttää tiettyjen palveluiden tuottamisessa sekä toteuttamisessa eri alihankkijoita. Nämä alihankkijat käyttävät tietoja vain erikseen sovittuun tehtävään. Konetoimi.fi verkkokauppa on tehnyt erilliset tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoidensa kanssa.

Konetoimi.fi käyttää yhteistyökumppaneina ainoastaan hyviä ja luottamuksellisia kumppaneita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Konetoimi.fi verkkokauppa ei myy eikä luovuta henkilötietoja muille yrityksille.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Konetoimi.fi verkkokauppa säilyttää asiakkaan henkilötietoja sekä ostotietoja lain edellyttämän ajan kirjanpidossaan. Konetoimi.fi verkkokaupan asiakasrekisteri huolletaan vähintään kerran vuodessa. Huollon yhteydessä asiakasrekisteristä poistetaan asiakkaat, joiden tilillä ei ole ollut tapahtumia viimeisen kolmen (3) vuoden sisällä.

Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Konetoimi.fi verkkokauppa sijaitsee turvalliseksi määrittelemämme palveluntarjoajan serverillä. Serverille pääsy on suojattu erilaisin menetelmin sekä serveri on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilökuntaamme on ohjeistettu asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseksi.

Konetoimi.fi asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä, joilla on perusteltu oikeus käyttää työssään asiakasrekisterissä olevia tietoja. Näihin henkilöihin kuuluu mm. taloushallinnossa, myynnissä sekä kirjanpidossa toimivat henkilöt.

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia Asiakkaalla on?

Konetoimi.fi asiakasrekisteriin rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Rekisteröitynyt asiakas voi kieltää markkinoinnin ilmoittamalla siitä verkkokaupan ylläpitäjälle. Verkkokauppa kehittyy jatkuvasti, joten mahdollisia toimintoja voidaan poistaa tai lisätä.

Konetoimi Oy antaa jokaiselle pyydettäessä tiedon hänen omien henkilötietojensa käsittelystä ja niiden käsittelyn perusteesta. Tämä edellyttää tunnistautumista. Tietoja pyytävän henkilön tulee ottaa yhteyttä Konetoimi Oy:n yhteyshenkilöön ja esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai tunnistautua muulla luotettavalla tavalla. Näin henkilötiedot suojataan sivullisilta ja oikeudettomilta tiedusteluilta.

Jos tiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, Konetoimi Oy oikaisee ne tästä tiedon saatuaan ja viimeistään saatuaan rekisteröidyltä tätä koskevan pyynnön.

Henkilötiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan asianomaisen henkilön vaatimuksesta, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua huomattavan tärkeää ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.

Konetoimi Oy lopettaa esimerkiksi suoramarkkinoinnin, kun sen kohteena ollut henkilö ilmoittaa sitä vastustavansa.

Tietosuojaseloste nyt ja tulevaisuudessa

Mahdollisten lainsäädännöllisten muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Pyrimme aina pitämään ajantasaisimman ja lainsäädännön mukaisen tietosuojaselosteen sivuillamme.