Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste:

Rekisterinpitäjä: Konetoimi Oy Turku, 1084159-1
Tietosuojavastaava / Yhteyshenkilö  Janne Sihvo,
Puhelin: 02 2546 600
Osoite: Nuppulantie 7-9, 20320 TURKU
Sähköposti: etunimi.sukunimi(ät)konetoimi.fi

Henkilörekisterin nimi: Konetoimi Oy:n asiakasrekisteri

 Rekisteröidyn oikeudet

Konetoimi Oy antaa jokaiselle pyydettäessä tiedon hänen omien henkilötietojensa käsittelystä ja niiden käsittelyn perusteesta. Tämä edellyttää tunnistautumista.  Tietoja pyytävän henkilön tulee ottaa yhteyttä Konetoimi Oy:n yhteyshenkilöön ja esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai tunnistautua muulla luotettavalla tavalla. Näin henkilötiedot suojataan sivullisilta ja oikeudettomilta tiedusteluilta.

Jos tiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, Konetoimi Oy oikaisee ne tästä tiedon saatuaan ja viimeistään saatuaan rekisteröidyltä tätä koskevan pyynnön.

Henkilötiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan asianomaisen henkilön vaatimuksesta, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua huomattavan tärkeää ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.

Konetoimi Oy lopettaa esimerkiksi suoramarkkinoinnin, kun sen kohteena ollut henkilö ilmoittaa sitä vastustavansa.

Rekisteröityjen henkilöiden ryhmät

  1. Myymälän asiakkaat:

1.1. Maksutiedot:

1.1.1. Käteisasiakkaat: Tietoja ei kerätä käteisostoista, ellei asiakas erikseen pyydä liittämään tietojaan ostokuittiin.

1.1.2. Maksukorttiasiakkaat: Maksuvälineen tiedot tallentuvat maksujärjestelmään, josta ne viedään yrityksen kirjanpitoon.

1.1.3,Laskutusasiakkaat: Asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä laskutusyhteystiedot tallennetaan. Kirjanpitolain edellyttämiä tietoja säilytetään lain mukainen aika.

Maksutietoihin on pääsy vain Konetoimi Oy:n taloushallinnosta vastaavilla henkilöillä. Niitä käsittelee tarvittaessa myös tilitoimisto, jonka kanssa tehdyllä sopimuksella tiedot on suojattu.

  1. Verkkokaupan asiakkaat:

Konetoimi Oy harjoittaa verkkokauppaa aputoiminimellä Pihakone Turku osoitteessa pihakone.fi. Henkilö luovuttaa verkkokauppaan rekisteröityessään itse nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä muut tilausten toimittamisen ja maksamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja antaa samalla suostumuksensa niiden käyttämiseen. Asiakas pystyy tekemään ostoksia myös rekisteröitymättä, jolloin tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin.

Tietoja käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen ja tähän liittyvään yhteydenpitoon. Asiakkaan suostumuksella tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä.

Asiakkaan nimi, yhteystiedot ja ostojen sekä maksujen tiedot tallennetaan kirjanpitoa varten. Tietoihin on pääsy vain taloushallinnosta vastaavilla henkilöillä. Niitä käsittelee myös tilitoimisto, joka on sopimuksella sidottu suojaamaan tiedot. Kirjanpitolain edellyttämiä tietoja säilytetään laissa edellytetyn ajan. Muut tiedot säilytetään kolmen vuoden ajan viimeisestä tapahtumasta.

  1. Huollon asiakkaat:

Huoltoajat varataan yrityksen toimesta Google-kalenteriin. Siihen tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero ja /tai muu tarpeellinen yhteystieto sekä tieto tarvittavista huoltotoimista.

Huollon maksutiedot tallennetaan, käsitellään ja suojataan kuten myymälän asiakkaiden tiedot.

  1. Markkinoinnin vastaanottajat

Rekisteriin sisällytetään asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä tietoja hänen aiemmista ostoistaan. Tietoja käytetään markkinointiviestintään. Ostostietoja käytetään markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti. Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään. Markkinointi perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Markkinointi lopetetaan, kun henkilö sitä pyytää.  Tietoihin on pääsy vain markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.